STATISTIKA A FINANČNÍ MATEMATIKA

[1] MICROSOFT. [online]. [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: http://office.microsoft.com/cs-cz/.