EKONOMIKA A FINANCE I

Finanční rozpočet

Osobní aktiva a osobní pasíva

Aktiva:

Aktiva jsou veškerý majetek rodiny. lze je členit na:

  1. Výdělečný majetek - zvyšuje příjmy rodiny. Patří sem např. pronajímaný byt, vklady na stavebním spoření, nakoupené podílové listy otevřených fondů apod.
  2. Spotřební majetek - příjmy rodiny nezvyšuje, ale často vyvolává i výdaje - byt, ve kterém rodina bydlí, auto, chata, umělecké předměty, knihy apod..

Pasíva

Pasíva jsou zdroje financování majetku. Lze je členit na:

  1. Vlastní zdroje - vznikají kumulováním přebytků hospodaření domácnosti. Představují rozdíl mezi hodnotou veškerých aktiv (majetku rodiny) a celkovými závazky (dluhy) domácnosti.
  2. Závazky (dluhy) - představují cizí zdroje financování majetku. Lze je rozdělit na:
    • Dobré dluhy - pomáhají rodině bohatnout a v budoucnu zvyšovat příjmy. Patří sem např. hypotéky, půjčky od rodičů, úvěry na rekonstrukci pronajímaného majetku apod.
    • Špatné dluhy - díky nim rodina chudne a vyvolávají další výdaje. Patří sem např. kreditní karty, spotřebitelské úvěry, leasing, nebankovní úvěry apod.

Aktiva rodinyPasíva rodiny
Výdělečný majetekPronajímaný bytVlastní zdrojePřebytky hospodaření
Termínované vkladyDobré dluhyHypotéky
Stavební spořeníPůjčky od rodičů
Akcie...
Otevřené podílové fondy...
Spotřební majetekByt pro vlastní bydleníŠpatné dluhyKreditní karty
Zařízení domácnostiSpotřebitelské úvěry
Rodinné autoNebankovní půjčky
ChataLeasing