EKONOMIKA A FINANCE I

Finanční rozpočet

Finanční plánování

Finanční rozpočet dle poměru příjmů a výdajů

 1. Vyrovnaný rozpočet příjmy odpovídají výdajům. Problém nastane v případě neočekávaného výdaje.
 2. Přebytkový rozpočet - příjmy jsou vyšší než výdaje. Rodina vytváří finanční rezervu. Tu je vhodné investovat, doporučuje se ponechat rezervu ve výši 3 až 6 průměrných měsíčních výdajů.
 3. Schodkový rozpočet - výdaje převyšují příjmy. Nutno operativně upravit alespoň jednu stranu rozpočtu - získat další příjem (např. brigáda) mebo snížit výdaje.

Dlouhodobý finanční plán

 1. Zjištění výchozího stavu našich financí
 2. Stanovení dlouhdobého cíle
 3. Určení reálných finančních zdroje - dodržovat zásadu: "nadhodnocovat výdaje - podhodnocovat příjmy"
 4. Opatření potřebných finančních produktů - vytváření portfolia
 5. Pravidelná kontrola - porovnat skutečnost se stanovenými dílčími cíli, upravovat portfolio, upravovat cíle a možné zdroje apod.

Hlavní chyby při vytváření a plnění finančních plánů:

 1. stanovení nereálných cílů
 2. nedostatečná vůle při nedodržování rozpočtu - rozpočet je reálný a správně stanovený, my si však nedokážeme některé věci odepřít
 3. nedůslednost při odhadování výdajů - některé naše výdaje při stanovení rozpočtu neuvažujeme, protože se v jednotlivém případě jeví jako zanedbatelné (nákup novin, zmrzliny apod.)
 4. aj.


Animovaný obr.: Ekonomický životní cyklus

Animovaný obrázek: Ekonomický životní cyklus (zdroj: Terra-klub o.p.s)

Výše našich příjmů a útrat se v jednotlivých fázích lidského života mění.