EKONOMIKA A FINANCE II

Literatura

[1] Přispěvatelé Wikipedie, Adam Smith [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 28. 06. 2013, 00:47 UTC, [citováno 7. 07. 2013] target="_blank">http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Adam_Smith&oldid=10452773

[2] Přispěvatelé Wikipedie, David Ricardo [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 10. 03. 2013, 10:48 UTC, [citováno 7. 07. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=David_Ricardo&oldid=9887952

[3] Přispěvatelé Wikipedie, Thomas Robert Malthus [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 30. 04. 2013, 18:46 UTC, [citováno 7. 07. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Robert_Malthus&oldid=10266411

[4] Přispěvatelé Wikipedie, Jean-Baptiste Say [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 21. 03. 2013, 07:33 UTC, [citováno 7. 07. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Baptiste_Say&oldid=9977260

[5] Přispěvatelé Wikipedie, John Stuart Mill [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize 23. 03. 2013, 04:51 UTC, [citováno 7. 07. 2013] http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stuart_Mill&oldid=9990941

[6] Dějiny ekonomického učení [online]. [cit. 2012-11-29]. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/estud/esf/js08/dejiny/web/index.html

[7] KOLEKTIV. Ekonomika pro střední školy. Brno: Didaktis spol. s. r.o., 2013. ISBN 978-80-7358-203-6.

[8] Obrázky: A. Smith, D. Ricardo, T. R. Malthus, J.-B. Say a J. S. Mill - zdroj Wikimedia Commons